Privacy Policy

 

Privacy beleid onlinesieraden.nu

Onlinesieraden.nu respecteert de privacy van alle gebruikers van deze site en draagt er graag zorg voor dat alle verstrekte informatie vertrouwelijk wordt behandeld.

Onlinesieraden.nu heeft deze privacy policy opgesteld ingevolge de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (die sinds 2016 geldt en vanaf 25 mei 2018  zal worden gehandhaafd).

Wij beschermen je persoonsgegevens

Onlinesieraden.nu kan persoonsgegevens over je verwerken, doordat je gebruik maakt van deze website en/of omdat je deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan onlinesieraden.nu verstrekt.

Bij onlinesieraden.nu kunnen de volgende persoonsgegevens worden verwerkt:

• Je voornaam
• Je e-mailadres
• IP-adres

Onlinesieraden.nu respecteert en erkent het belang van de privacy van de gebruikers van haar website en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van jouw persoonlijke gegevens.

Onlinesieraden.nu bewaart je persoonsgegevens niet langer dan nodig om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld.

Onlinesieraden.nu zorgt voor een goede beveiliging van de opgeslagen gegevens.

 

Je gegevens worden niet aan derden verstrekt

Onlinesieraden.nu zal je gegevens nooit en te nimmer aan derden verkopen en verstrekt je persoonsgegevens alleen aan derden als dit strikt noodzakelijk is.

 

Inschrijven nieuwsbrieven

Wij sturen je alleen onze nieuwsbrief toe als je ons daar toestemming voor hebt gegeven. Dit kan door het aanmelden van je emailadres op onze website. Je bent ten alle tijden in de gelegenheid om je weer af te melden voor onze nieuwsbrief. Onder aan elke nieuwsbrief die wij versturen is een link ‘afmelden’ geplaatst, zodat je op elk gewenst moment de nieuwsbrief kunt opzeggen.

 

Cookies

Tijdens een bezoek aan de website onlinesieraden.nu kunnen automatisch zogenaamde ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Deze gegevens helpen ons de site beter af te stemmen op de wensen en voorkeuren van de bezoekers. Met de meeste internetbrowsers kunt u cookies van uw harde schijf verwijderen, cookies afwijzen of een waarschuwing ontvangen vooraleer een cookie geïnstalleerd wordt. Raadpleeg de instructies of helpfunctie van uw internetbrowser voor meer details. Indien u tijdens een bepaald bezoek aan de site instemt met het gebruik van cookies, kunnen deze cookies eventueel verder worden gebruikt bij volgende verbindingen met de site.

 

Google Analytics
Onlinesieraden.nu maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, zonder het ‘adres’ van je computer (het IP-adres wordt geanonimiseerd) door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacy beleid van Google voor meer informatie. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe deze website gebruikt wordt en om daarover te rapporten aan Onlinesieraden.nu.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Onlinesieraden.nu heeft hier geen invloed op.

 

Inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. In sommige gevallen kan hiervoor een legitimatie worden verlangd. Je kunt een verzoek hiertoe sturen naar info@onlinesieraden.nu

Onlinesieraden.nu zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek reageren.

 

Disclaimer
Onlinesieraden.nu is gerechtigd de inhoud van deze Privacy policy te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.