Online etnische sieraden, Online Sieraden

Toeareg edelsmid uit de woestijn

Een documentaire over een Toeareg edelsmid uit de woestijn. Een korte geschiedenis en demonstratie van het maken van zilveren sieraden met de verloren was methode.